icon collap MENU
icon collap KHU VỰC

Dự án sắp ra mắt Biệt thự Vinhomes Mễ Trì 2               Mail: bietthuvinhomes365@gmail.com - Hotline: 0986 169 428

0986 169 428 0986 169 428
Khu vực
Trang chủ / Bất động sản / Bán Shophouse San Hô 16 (SH16) – Giá 7,1 tỷ – Đường 52m- Vinhomes Ocean Park Gia Lâm

Bán Shophouse San Hô 16 (SH16) – Giá 7,1 tỷ – Đường 52m- Vinhomes Ocean Park Gia Lâm

BÁN NHÀ PHỐ THƯƠNG MAI, SHOPHOUSE SAN HÔ 16 (SH16) – VINHOMES OCEAN PARK (VINHOMES GIA LÂM) – MẶT ĐƯỜNG 52M GIÁ GỐC CĐT

nha-pho-thuong-mai-shophouse-san-ho-16-sh16-vincity-ocean-park-gia-lam-0

Cặp căn góc nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm (Vinhomes Ocean Park): SH16-68 diện tích 112m2 hướng Tây Bắc , Tây Nam mặt đường 52 m, Shophouse SH16-66 diện tích 112m2 hướng Đông Nam, Tây Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm (Vinhomes Ocean Park): SH16-70 dt 84m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-64 dt 84m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm (Vinhomes Ocean Park): SH16-72 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-62 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm (Vinhomes Ocean Park): SH16-74 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-60 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm (Vinhomes Ocean Park): SH16-76 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-58 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm (Vinhomes Ocean Park): SH16-80 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-56 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm (Vinhomes Ocean Park): SH16-82 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-54 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm (Vinhomes Ocean Park): SH16-84 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-52 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm : SH16-86 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-50 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm (Vinhomes Ocean Park): SH16-88 dt 84m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-48 dt 84m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-90 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-46 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-92 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-42 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-94 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-40 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-96 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-38 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-98 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-36 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-100 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-34 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-102 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-32 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-106 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-30 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-108 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-28 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-110 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-26 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-112 dt 84m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-24 dt 84m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-116 dt 84m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-22 dt 84m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-118 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-20 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-120 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-18 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-122 dt 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-16 dt 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-124 diện tích 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-12 diện tích 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-126 diện tích 60m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SH16-10 diện tích 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Cặp căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-128 diện tích 84m2 hướng Tây Bắc, Đông Bắc mặt đường 52 m. Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-08 diện tích 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-06 diện tích 60m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn góc nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-02 diện tích 113,5m2 hướng Đông Nam, Đông Bắc mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn góc nhà phố thượng mại Shophouse San Hô 16 – Vinhomes Gia Lâm: SH16-130 diện tích 154m2 hướng Tây Bắc, Đông Bắc mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ SHOPHOUSE VINHOMES GIA LÂM- VINHOMES OCEAN PARK ?

Vinhomes Ocean Park + Vinhomes Ocean Park là siêu dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội với 420 ha: 66 tòa chung cư, kèm 01 tòa văn phòng và hơn 2000 căn biệt thự, shophouse, liền kề. Cư dân sống tại đây ước tính lên đến hàng trăm nghìn người.

nha-pho-thuong-mai-shophouse-san-ho-16-sh16-vincity-ocean-park-gia-lam-1

Vinhomes Gia Lâm là dự án mở, với hàng ngàn tiện ích, cảnh quan tuyệt đẹp, cận kề Vinpearl Land quy mô hoành tráng, vốn đầu tư ban đầu ước tính khoảng 1,5 tỷ đô,…  không chỉ phục vụ cư dân của Vinhomes mà còn thu hút hàng triệu du khách đang sống ở Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc đến vui chơi và giải trí vào cuối tuần, các ngày lễ tết.

Shophouse San Hô 16 (SH16) Vinhomes Gia Lâm nằm dọc hai bên trục đường chính 52m, số lượng cực hạn chế, cực kỳ khan hiếm, diện tích vừa phải( từ 60m2/ lô, mặt tiền từ 7m) sổ đỏ lâu dài, tính thanh khoản cao…đang là hàng hiếm mà nhiều nhà đầu tư tìm đến. Tại đây cũng là trục đường lớn nhất nằm chính giữa dự án với 4 làn xe, chưa kể vỉa hè hai bên rộng, phân cách giữa hai khu cao tầng và thấp tầng, kết nối quốc lộ 5 và 5B. Lượng xe lưu thông ra vào khu đô thị tập trung chủ yếu trên tuyến đường này.
Dù là kinh doanh, cho thuê hay lướt sóng thì đầu tư vào shophouse San Hô mặt đường 52m vẫn là sự lựa chọn tốt nhất của khách hàng tại đây.

Cho thuê sau 8 năm đã thu hồi được vốn và bất động sản vẫn tăng theo thời gian tránh trượt giá đồng tiền.

BẢNG GIÁ SHOPHOUSE SAN HÔ (SH16) VINHOMES GIA LÂM – VNHOMES OCEAN PARK

Liên hệ: 0986 169 428

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG VINHOMES OCEAN PARK – VINHOMES GIA LÂM

>>Xem tại đây Chính sách bán hàng Vinhomes Oean park Gia Lâm

ĐỂ CẬP NHÂT THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ SHOPHOUSE SAN HÔ 16 VINHOMES OCEAN PARK GIA LÂM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0986 169 428

Đánh giá bài viết này

Download trọn bộ tài liệu về dự án: Bảng giá, Danh mục nội thất, Chính sách, Hợp đồng mẫu, Bản vẽ mặt bằng căn hộ,... và nhiều tài liệu khác. Vui lòng điền đâỳ đủ thông tin và ấn nút "Tải về" để hoàn tất việc tải tài liệu

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất
0986 169 428

 

Bình luận - đánh giá
Hotline hỗ trợ khách hàng
Image Support

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

bietthuvinhomes365@gmail.com

0986 169 428

Image Support

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

bietthuvinhomes365@gmail.com

0986 169 428

  • lg-vinhomes-365
  • lg-vinhomes-vingroup-ft
  • lg-vinhomes-vinpearl-ft
  • lg-vinhomes-times-city-ft.png
  • lg-vinhomes-royal-city-ft
0986 169 428