icon collap MENU
icon collap KHU VỰC

Dự án sắp ra mắt Biệt thự Vinhomes Mễ Trì 2               Mail: bietthuvinhomes365@gmail.com - Hotline: 0986 169 428

0986 169 428 0986 169 428
Khu vực
Trang chủ / Bất động sản / Bán shophouse Ngọc Trai 08 (NT08) – Giá 7,6 tỷ – Mặt đường 52m – Vinhomes Ocean Park Gia Lâm

Bán shophouse Ngọc Trai 08 (NT08) – Giá 7,6 tỷ – Mặt đường 52m – Vinhomes Ocean Park Gia Lâm

BÁN NHÀ PHỐ THƯƠNG MAI, SHOPHOUSE NGỌC TRAI 08 (NT08) – VINHOMES OCEAN PARK GIA LÂM – MẶT ĐƯỜNG 52M GIÁ GỐC CĐT

nha-pho-thuong-mai-shophouse-ngoc-trai-nt-08-vincity-gia-lam-vinhomes-ocean-park-52m-1

Căn góc nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm(Vinhomes Ocean Park) – Dãy Ngọc Trai 08: Mã căn NT08-121 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam , Tây Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428/0911869555

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-123 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428/0911869555

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-125 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-127 diện tích 94,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-129 diện tích 94,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-131 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-135 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-137 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-139 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-141 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-143 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-145 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-147 diện tích  94,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-151 diện tích 94,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-155 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-157 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-159 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-161 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-163 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-165 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-167 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-169 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-171 diện tích 94,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-173 diện tích 94,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-175 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-177 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-179 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-181 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-183 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-185 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-187 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-189 diện tích 70,8m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-191 diện tích 82,8 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

nha-pho-thuong-mai-shophouse-ngoc-trai-nt-08-vincity-gia-lam-vinhomes-ocean-park-52m-2

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-193 diện tích 94m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 886 925

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-195 diện tích 66 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-197 diện tích 66 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-199 diện tích 66 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-201 diện tích 66 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-203 diện tích 66 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-205 diện tích 66 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-207 diện tích 90 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-209 diện tích 90 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08- 211 diện tích 66 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-215 diện tích 66 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-217 diện tích 66 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-219 diện tích 66 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08- 221 diện tích 66 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-223 diện tích 90 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-225 diện tích 90 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-227 diện tích 66 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08- 229 diện tích 66 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-231 diện tích 66 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-233 diện tích 90 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

Căn nhà phố thượng mại Shophouse Vinhomes Ocean Park Gia Lâm- Dãy Ngọc Trai 08 : Mã căn NT08-235 diện tích 66 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ 0986 169 428

TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ SHOPHOUSE VINHOMES GIA LÂM- VINHOMES OCEAN PARK ?

Vinhomes Gia Lâm + Vinhomes Ocean Park là siêu dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội với 420 ha bao gồm; 66 tòa chung cư, 01 tòa văn phòng và hơn 2000 căn biệt thự, shophouse, liền kề. Cư dân tương lai gần tại đây ước tính lên đến hàng trăm nghìn người.

Vinhomes Ocean Park Gia Lâmlà dự án mở, với rất hiều tiện ích, cảnh quan tuyệt đẹp, cận kề Vinpearl Land quy mô hoành tráng, vốn đầu tư ban đầu ước tính khoảng 1,5 tỷ đô,… không chỉ phục vụ cư dân của Vinhomes mà còn thu hút hàng triệu du khách đang sống tại Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc đến vui chơi và giải trí vào các dịp nghỉ lễ, cuối tuần.

1-nha-pho-thuong-mai-shophouse-san-ho-16-sh16-vincity-ocean-park-gia-lam-1

Shophouse Ngọc Trai 08 (NT08) Vinhomes Gia Lâm nằm bên phải trục đường chính 52m, số lượng cực hạn chế, cực kỳ khan hiếm, diện tích vừa phải( từ 66m2/ lô, mặt tiền từ 7m) sổ đỏ lâu dài, tính thanh khoản cao…đang là hàng hiếm mà nhiều nhà đầu tư tìm đến. Tại đây cũng là trục đường lớn nhất nằm chính giữa dự án với 4 làn xe, chưa kể vỉa hè hai bên rộng, phân cách giữa hai khu cao tầng và thấp tầng, kết nối quốc lộ 5 và 5B. Lượng xe lưu thông ra vào khu đô thị tập trung chủ yếu trên tuyến đường này.

Đầu tư vào shophouse Ngọc Trai 08 đường 52 m dù là để kinh doanh, cho thuê hay lướt sóng thì vẫn là sự lựa chọn tuyệt vời.

Cho thuê sau 8 năm đã thu hồi được vốn và bất động sản vẫn tăng theo thời gian tránh trượt giá đồng tiền.

BẨNG GIÁ SHOPHOUSE NGỌC TRAI 08 VINHOMES GIA LÂM

Liên hệ: 0986 169 428

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG SHOPHOUSE NGỌC TRAI 08 VINHOMES OCEAN PARK

Xem thêm chính sách bán hàng Vinhomes ocean park Gia Lâm

ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ SHOPHOUSE VINHOMES GIA LÂM LIÊN HỆ HOTLINE 0986 169 428

 

Đánh giá bài viết này

Download trọn bộ tài liệu về dự án: Bảng giá, Danh mục nội thất, Chính sách, Hợp đồng mẫu, Bản vẽ mặt bằng căn hộ,... và nhiều tài liệu khác. Vui lòng điền đâỳ đủ thông tin và ấn nút "Tải về" để hoàn tất việc tải tài liệu

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất
0986 169 428

 

Bình luận - đánh giá
Hotline hỗ trợ khách hàng
Image Support

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

bietthuvinhomes365@gmail.com

0986 169 428

Image Support

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

bietthuvinhomes365@gmail.com

0986 169 428

  • lg-vinhomes-365
  • lg-vinhomes-vingroup-ft
  • lg-vinhomes-vinpearl-ft
  • lg-vinhomes-times-city-ft.png
  • lg-vinhomes-royal-city-ft
0986 169 428