icon collap MENU
icon collap KHU VỰC

Dự án sắp ra mắt Biệt thự Vinhomes Mễ Trì 2               Mail: bietthuvinhomes365@gmail.com - Hotline: 0986 169 428

0986 169 428 0986 169 428
Khu vực
Trang chủ / Bất động sản / Bán Shophouse Sao Biển SB01 mặt đường 52m – Giá 7,7 tỷ – Vinhomes Ocean Park Gia Lâm

Bán Shophouse Sao Biển SB01 mặt đường 52m – Giá 7,7 tỷ – Vinhomes Ocean Park Gia Lâm

Cặp nhà phố thượng mại Shophouse Sao Biển Vinhomes Ocean Park: SB01-128dt 121,4m2 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-126 dt 107,4 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m – Giá liên hệ HOTLINE

nha-pho-thuong-mai-shophouse-sao-bien-sb01-vincity-gia-lam-vinhomes-ocean-park1.jpg

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển  SB01-130 dt 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-124 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-132 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-122 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-134 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-120 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-136 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-118 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-138 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-116 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-140 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-112 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-142 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-110 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển  SB01-144 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-108 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-146 diện tích 98 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-106 diện tích 98 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Đặc điểm căn góc có 3 mặt thoáng – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại ShophouseSao Biển SB01-148 diện tích 98 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-102 diện tích 98 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Đặc điểm căn góc có 3 mặt thoáng – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-150 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-100 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-152 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-98 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-154 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-96 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-156 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-94 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-158 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-92 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-160 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-90 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-162 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-88 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-164 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-86 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-166 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-84 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-168 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-82 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-170 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-80 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-172 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-76 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-174 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-74 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-176 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-72 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-178 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-70 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-180 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-68 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-182 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-66 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-184 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-64 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-186 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-62 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-188 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-60 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Căn góc nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-190 diện tích 102,9m2 hướng Tây Bắc, Đông Bắc mặt đường 52 m

Căn góc nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-56 diện tích 85,4m2 hướng Đông Nam, Đông Bác

Căn nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-58 diện tích 70m2 hướng Đông Nam

Cặp căn góc nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-192 diện tích 86,3m2 hướng Tây Bắc, Đông Bắc mặt đường 52 m, Shophouse Sao Biển SB01-194 diện tích 70m2 hướng Tây Bắc, Shophouse SB01-54 diện tích 121 m2 hướng Đông Nam, Đông Bắc mặt đường 52 m

nha-pho-shophouse-sao-bien-sb01-vincity-gia-lam-ocean-park-2

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-196 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-52 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-198 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-50 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-200 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-48 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-202 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-46 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-206 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-42 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-208 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-40 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-210 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-38 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-212 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-36 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-216 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-34 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-218 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-32 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-220 diện tích 98 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-30 diện tích 98 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-222 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-28 diện tích 98 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-224 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-26 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-226 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-24 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-228 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-22 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-230 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-20 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-232 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-18 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-234 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-16 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-236 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-12 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-238 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-10 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-240 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-08 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-242 diện tích 70 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-06 diện tích 70 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

Cặp nhà phố thương mại Shophouse Sao Biển SB01-244 diện tích 84,2 m2 hướng Tây Bắc mặt đường 52 m, Shophouse SB01-02 diện tích 136,7 m2 hướng Đông Nam mặt đường 52 m  – Giá liên hệ Hotline

VÌ SAO PHẢI ĐẦU TƯ SHOPHOUSE VINHOMES GIA LÂM- VINHOMES OCEAN PARK???

nha-pho-shophouse-sao-bien-sb01-vincity-gia-lam-ocean-park-1

Vinhomes Gia Lâm + Vinhomes Ocean Park là siêu dự án có quy mô 420 ha với 66 tòa chung cư, kèm 01 tòa văn phòng và hơn 2000 căn biệt thự, liền kề, shophouse. Cư dân sống trong dự án ước tính lên đến hàng trăm nghìn người.

Là dự án mở, với vô vàn tiện ích, cảnh quan đẹp, nằm cận kề Vinpearl Land với quy mô hoành tráng, vốn đầu tư ban đầu dự tính khoảng 1,5 tỷ đô,… tại đây không chỉ phục vụ cư dân của Vin mà còn thu hút hàng triệu du khách đang sống ở Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc đến vui chơi, giải trí vào cuối tuần, các ngày lễ.

Shophouse Sao Biển SB01 Vincity Gia Lâm nằm dọc hai bên trục đường chính 52m, số lượng hạn chế, cực kỳ khan hiếm, diện tích vừa phải( từ 62m2/ lô, mặt tiền từ 7m) sổ đỏ vĩnh viễn, tính thanh khoản cao…đang là hàng hiếm mà nhiều nhà đầu tư săn lùng. Đây cũng là con đường lớn nhất nằm chính giữa dự án với 4 làn xe, chưa kể vỉa hè rộng hai bên, phân cách giữa hai khu cao tầng và thấp tầng, kết nối quốc lộ 5 và 5B. Lượng xe lưu thông ra vào dự án tập trung chủ yếu trên tuyến đường này.
Dù là kinh doanh, cho thuê hay lướt sóng thì đầu tư vào shophouse mặt đường 52m vẫn là sự lựa chọn tốt nhất của khách hàng tại đây.

Cho thuê sau 8 năm đã thu hồi được vốn và bất động sản vẫn tăng theo thời gian tránh trượt giá đồng tiền.

BẢNG GIÁ SHOPHOUSE VINHOMES GIA LÂM – VNHOMES OCEAN PARK

Liên hệ hotline

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG VINHOMES OCEAN PARK – VINHOMES GIA LÂM

>>>Xem tại đây Chính sách bán hàng Vinhomes Oean park Gia Lâm

Đánh giá bài viết này

Download trọn bộ tài liệu về dự án: Bảng giá, Danh mục nội thất, Chính sách, Hợp đồng mẫu, Bản vẽ mặt bằng căn hộ,... và nhiều tài liệu khác. Vui lòng điền đâỳ đủ thông tin và ấn nút "Tải về" để hoàn tất việc tải tài liệu

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất
0986 169 428

 

Bình luận - đánh giá
Hotline hỗ trợ khách hàng
Image Support

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

bietthuvinhomes365@gmail.com

0986 169 428

Image Support

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

bietthuvinhomes365@gmail.com

0986 169 428

  • lg-vinhomes-365
  • lg-vinhomes-vingroup-ft
  • lg-vinhomes-vinpearl-ft
  • lg-vinhomes-times-city-ft.png
  • lg-vinhomes-royal-city-ft
0986 169 428